Yhteystiedot

Rosamundatie 1

12700 Loppi

Finland

​​

Puhelin:

Mari 0400 580 157

Marko 040 706 0448

Sähköposti:

mari[at)marihakkarainen.fi

marko.tarkkala(at)gmail.com

  • Tie omaan voimaan Instagram

© 2019 TIE OMAAN VOIMAAN

Mitä jos kokeilisit tulevana vuonna jotakin uutta

TIE OMAAN VOIMAAN

Tie omaan voimaan koulutus:

Hyvinvointikoulutus, henkinen työhyvinvointi, kokonaisvaltainen hyvinvointi, mental sport, työyhteisövalmentaja, kokonaisvaltainen valmentaja

 

Tie omaan voimaan koulu

Mikä tekee elämästä merkityksellistä?

 

Mitä ihmiset yleensä vastaavat tähän:

​​

  • Itsensä ja maailman ymmärtäminen.

  • Henkinen kasvu, itsensä ylittäminen.

  • Läheiset ihmissuhteet.

  • Mielekäs tekeminen.

Nämä ovat merkityksellisen elämän neljä peruspilaria, joissa me autamme ihmisiä koulumme kautta. Ensimmäisenä me autamme ihmisiä ymmärtämään itseään ja sitä kautta heidän omaa maailmaansa, jonka kukin meistä on ympärilleen rakentanut. Toiseksi me autamme ihmisiä henkisessä kasvussa, itsensä ylittämisessä, löytämään todellisen minän ja todelliset omat voimavarat, jotka suurella osalla meistä ovat enemmän tai vähemmän kadoksissa tai vähintäänkin hakusessa.

 

Nämä seikat: itsensä ja oman maailmansa ymmärtäminen sekä henkinen kasvu vaikuttavat kahteen muuhun asiaan ylläolevalla listalla. Kun sinä muutut ja kasvat vaikuttaa se ennen kaikkea sinuun itseesi ja sitä kautta kaikkiin sinun ihmissuhteisiisi, varsinkin niihin läheisiin. Lisäksi sinä tulet löytämään itsestäsi uusia voimavaroja, jotka vaikuttavat niin sinun ihmissuhteisiisi kuin sinun toimintatapoihisi. Kun sinä muutut ja kasvat löydät sinulle mielekästä tekemistä, juuri sinun näköistäsi tekemistä, niin työ- kuin vapaa-ajan elämässäsi.

Tie Omaan Voimaan-Koulumme vaikuttaa kaikkiin näihin elämän neljään peruspilariin.

Lämpimästi tervetuloa matkalle itseen!

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu niin henkisestä kuin fyysisestä hyvinvoinnista ja näiden välisestä tasapainosta.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi voidaan hahmottaa kehon, mielen, sielun ja hengen kokonaisuutena.

Meidän toiminnassamme ihmisen sielulla ja hengellä ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa.

Työyhteisövalmentaja

Tie Omaan Voimaan työhyvinvointivalmentajana tuot hyvinvointia työpaikoille täysin uudella, kokonaisvaltaisella tavalla.

 

Tie Omaan Voimaan Työyhteisövalmentajana olet henkilökohtaisesti kulkenut lävitse kahden vuoden kasvumatkan omaan keskustaasi, omaan voimaasi.

Kahden vuoden aikana olet päässyt kosketuksiin todellisen oman itsesi kanssa. Tämän myötä saat selkeyttä ja tasapainoa. 

 

Itsetuntemuksesi, itseluottamuksesi, omanarvontuntosi ja tietoisuutesi kasvavat. Löydät lisäksi omat vahvuutesi ja kehityskohteesi sekä omat lahjasi.

Tämän matkan kuljettuasi sinä olet kasvanut ja kehittynyt ihmisenä, jonka myötä sinä pystyt aidosti auttamaan työyhteisöjen ihmisiä voimaan paremmin työssään ja omassa elämässään.

Saat koulutuksen aikana käytännön työvälineitä mm:ssa vuorovaikutukseen, kommunikointiin, palautteenantoon, tunteiden käsittelyyn jne.

Henkinen työhyvinvointi

Henkinen työhyvinvointi on tämän päivän hektisissä työympäristöissä hyvin merkityksellisessä roolissa. Henkinen työhyvinvointi ilmenee työyhteisössä hyvänä, luottamuksellisena ja turvallisena ilmapiirinä.

Lisäksi henkinen työhyvinvointi näkyy työyhteisössä yhteistyön ja työtehtävien sujuvuutena.

Mental sport

Mental sport on kokonaisvaltainen koulutus urheilijan elämään.

Kahden (2) vuoden Tie Omaan Voimaan-matkan aikana saat mahdollisuuden päästä kosketuksiin todellisen oman itsesi kanssa. Saat selkeyttä ja tasapainoa. 

 

Itsetuntemuksesi, itseluottamuksesi, omanarvontuntosi ja tietoisuutesi kasvavat. Löydät lisäksi omat vahvuutesi ja kehityskohteesi sekä omat lahjasi.

Mental sport valmentajana saat käytännön työvälineitä eri persoonallisuustyyppien tunnistamiseen urheilussa ja mitkä näiden eri persoonallisuustyyppien vahvuudet sekä kehityskohteet ovat.

 

Saat lisäksi käytönnön työvälineitä mm:ssa vuorovaikutustaitoihin, mielikuvaharjoitteluun, ajattelumalleihin ja uskomuksiin, rentoutumiseen ja keskittymiseen, tunteiden käsittelyyn jne.

Hyvinvointikoulutus

Tämän päivän maailmassa on paljon erilaisia hyvinvointikoulutuksia. Meidän omakohtaisen kokemuksemme mukaan hyvinvointikoulutukset ovat tyypillisesti lyhyitä päivän tai kahden koulutuksia, jotka johtavat valitettavan harvoin pysyviin muutoksiin.

Miksi?

 

Kun ihminen haluaa kasvaa ja kehittyä syvällisesti ja pysyvästi, on tähän lähtökohtaisesti hyvä suoda aikaa enemmän kuin päivä tai kaksi.

Meidän Tie Omaan Voimaan-koulutuksen tietotaidot ovat jo pelkästään määrältään sellaiset, että ne vievät aikaa, jotta tietotaidot pystyy sisäistämään syvällisemmin.

 

Vaatii myös käytännön harjoittelua, jotta Tie Omaan Voimaan koulutuksemme tietotaitoja pystyy hyödyntämään käytännössä riittävällä tasolla.

Kokonaisvaltainen valmentaja

Kokonaisvaltainen valmentaja on valmentaja, joka katsoo ihmistä kokonaisuutena. 

3,5 vuoden Tie Omaan Voimaan-matkan aikana saat syvällisen mahdollisuuden päästä kosketuksiin todellisen oman itsesi kanssa.

Saat selkeyttä ja tasapainoa. 

Itsetuntemuksesi, itseluottamuksesi, omanarvontuntosi ja tietoisuutesi kasvavat. Löydät lisäksi omat vahvuutesi ja kehityskohteesi sekä omat lahjasi.

Opit tarkastelemaan muita ihmisiä ja näkemään heidät sellaisena kuin he ovat. 3,5 vuoden aikana kulkemasi matkan aikana, tulet kasvamaan ja kehittymään syvällisesti.

Tänä aikana saamillasi oivalluksilla pystyt auttamaan muita ihmisiä kokonaisvaltaisesti kehon, mielen, sielun ja hengen tasoilla.