top of page

Autamme sinua vapautumaan kehon ja mielen rajoitteista

TIE OMAAN VOIMAAN

About

valitse asiointiroolisi

Tie Omaan Voimaan Valmennuspalvelut:

Hyvinvointivalmennus, työhyvinvointi, psyykkinen valmennus, henkinen työhyvinvointi, kokonaisvaltainen hyvinvointi, mental sport, kokonaisvaltainen valmennus

Tie omaan voimaan VALMENNUSPALVELUT

Mikä tekee elämästä merkityksellistä?

 

Mitä ihmiset yleensä vastaavat tähän:

​​

  • Itsensä ja maailman ymmärtäminen.

  • Henkinen kasvu, itsensä ylittäminen.

  • Läheiset ihmissuhteet.

  • Mielekäs tekeminen.

Nämä ovat merkityksellisen elämän neljä peruspilaria, joissa me autamme ihmisiä koulutuksiemme ja tapahtumiemme kautta.

 

Ensimmäisenä me autamme ihmisiä ymmärtämään itseään ja sitä kautta heidän omaa maailmaansa, jonka kukin meistä on ympärilleen rakentanut. Toiseksi me autamme ihmisiä henkisessä kasvussa, tunnetaitojensa kehittämisessä, löytämään todellisen minän ja todelliset omat voimavarat, jotka suurella osalla meistä ovat enemmän tai vähemmän kadoksissa tai vähintäänkin hakusessa.

 

Nämä seikat: itsensä ja oman maailmansa ymmärtäminen sekä henkinen kasvu vaikuttavat kahteen muuhun asiaan ylläolevalla listalla. Kun sinä muutut ja kasvat vaikuttaa se myönteisesti ennen kaikkea sinuun itseesi ja sitä kautta kaikkiin sinun ihmissuhteisiisi, varsinkin niihin läheisiin. Lisäksi sinä tulet löytämään itsestäsi uusia voimavaroja, jotka vaikuttavat niin sinun ihmissuhteisiisi kuin sinun toimintatapoihisi. Kun sinä muutut ja kasvat löydät sinulle mielekästä tekemistä, juuri sinun näköistäsi tekemistä, niin työ- kuin vapaa-ajan elämässäsi.

Tie Omaan Voimaan valmennuksemme ja tapahtumamme vaikuttavat kaikkiin neljään yllämainittuun elämän peruspilariin.

Lämpimästi tervetuloa matkalle Omaan Voimaasi!

Tie omaan voimaan hyvinvointikoulutus

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu niin psyykkisestä kuin fyysisestä hyvinvoinnista ja näiden välisestä tasapainosta.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi voidaan hahmottaa kehon, mielen ja syvemmän olemuksemme - tietoisuutemme - kokonaisuutena.

Työyhteisövalmentaja

Tie Omaan Voimaan Työyhteisövalmentajana tuot hyvinvointia työpaikoille täysin uudella, kokonaisvaltaisella tavalla.

 

Tie Omaan Voimaan Työyhteisövalmentajana olet henkilökohtaisesti kulkenut lävitse kasvumatkan omaan keskustaasi, omaan voimaasi.

Olet päässyt kosketuksiin todellisen oman itsesi kanssa. Tämän myötä saat selkeyttä ja tasapainoa. Tunnetaitosi kehittyvät. 

 

Itsetuntemuksesi, itseluottamuksesi, omanarvontuntosi ja tietoisuutesi kasvavat. Löydät lisäksi omat vahvuutesi ja kehityskohteesi sekä omat lahjasi.

Tämän matkan kuljettuasi sinä olet kasvanut ja kehittynyt ihmisenä, jonka myötä sinä pystyt aidosti auttamaan työyhteisöjen ihmisiä voimaan paremmin työssään ja omassa elämässään.

Saat koulutuksen aikana käytännön työvälineitä mm:ssa vuorovaikutukseen, kommunikointiin, palautteenantoon, tunteiden käsittelyyn jne.

Henkinen työhyvinvointi

Henkinen työhyvinvointi on tämän päivän hektisissä työympäristöissä hyvin merkityksellisessä roolissa. Henkinen työhyvinvointi ilmenee työyhteisössä hyvänä, luottamuksellisena ja turvallisena ilmapiirinä.

Lisäksi henkinen työhyvinvointi näkyy työyhteisössä yhteistyön ja työtehtävien sujuvuutena.

Mental sport

Mental Sport on kokonaisvaltainen koulutus urheilijan elämään.

Tie Omaan Voimaan-matkan aikana saat mahdollisuuden päästä kosketuksiin todellisen oman itsesi kanssa. Saat selkeyttä ja tasapainoa. 

 

Itsetuntemuksesi, itseluottamuksesi, omanarvontuntosi ja tietoisuutesi kasvavat. Tunnetaitosi kehittyvät. Löydät lisäksi omat vahvuutesi ja kehityskohteesi sekä omat lahjasi.

Mental Sport valmentajana saat käytännön työvälineitä eri persoonallisuustyyppien tunnistamiseen urheilussa ja mitkä näiden eri persoonallisuustyyppien vahvuudet sekä kehityskohteet ovat.

 

Saat lisäksi käytönnön työvälineitä mm:ssa vuorovaikutustaitoihin, mielikuvaharjoitteluun, ajattelumalleihin ja uskomuksiin, rentoutumiseen ja keskittymiseen, tunteiden käsittelyyn jne.

Hyvinvointikoulutus

Hyvinvointikoulutus

Tämän päivän maailmassa on paljon erilaisia hyvinvointivalmennuksia. Meidän omakohtaisen kokemuksemme mukaan hyvinvointikoulutukset ja

-valmennukset ovat tyypillisesti lyhyitä päivän tai kahden koulutuksia, jotka johtavat valitettavan harvoin pysyviin muutoksiin.

Miksi? Koska näissä päivän tai kahden koulutuksissa ei mennä juurisyiden äärelle. Juurisyiden äärelle päästään harvoin päivässä tai kahdessa.

 

Kun ihminen haluaa kasvaa ja kehittyä syvällisesti ja pysyvästi, on tähän lähtökohtaisesti hyvä suoda aikaa enemmän kuin päivä tai kaksi.

Meidän Tie Omaan Voimaan-valmennuksen tietotaidot ovat jo pelkästään määrältään sellaiset, että ne vievät aikaa, jotta tietotaidot pystyy sisäistämään aidosti syvällisemmin.

 

Vaatii myös käytännön harjoittelua, jotta Tie Omaan Voimaan valmennuksemme tietotaitoja pystyy hyödyntämään käytännössä riittävällä tasolla.

Kokonaisvaltainen valmentaja

Kokonaisvaltainen valmentaja on valmentaja, joka katsoo ihmistä kokonaisuutena. 

Tie Omaan Voimaan

-valmennuksen aikana saat syvällisen mahdollisuuden päästä kosketuksiin todellisen oman itsesi kanssa.

Saat selkeyttä ja tasapainoa. 

Itsetuntemuksesi, itseluottamuksesi, omanarvontuntosi ja tietoisuutesi kasvavat. Tunnetaitosi kehittyvät. Löydät lisäksi omat vahvuutesi ja kehityskohteesi sekä omat lahjasi.

Opit tarkastelemaan muita ihmisiä ja näkemään heidät sellaisena kuin he ovat. Kulkemasi matkan aikana, tulet kasvamaan ja kehittymään syvällisesti.

Tänä aikana saamillasi oivalluksilla pystyt auttamaan muita ihmisiä kokonaisvaltaisesti kehon ja mielen tasoilla.

Contact
bottom of page