top of page

MITÄ OMASSA VOIMASSA OLO TARKOITTAA urheilussa

Kun urheilussa ollaan omassa voimassa heijastuu se mm. seuraavin tavoin urheilijan elämään:

-Tunnetaidot ovat aktiivisesti käytössä: urheilija osaa käsitellä pelkojaan, jännityksiään ja paineita sekä ymmärtää mistä ne juontavat juurensa. Selkeys ja tasapaino säilyvät niin harjoituksissa kuin kilpailuissakin.

-Tunnetaitoihin liittyy myös se, että ikäviä tunteita ja tuntemuksia ei dumpata maton alle, vaan sen sijaan näiden tunteiden lävitse kuljetaan. Tämä auttaa urheilijaa löytämään omaa itseään.

-Urheilija tuntee oman jaksamisensa rajat selkeästi ja kuuntelee tätä ennen kuin on ns. "liian myöhäistä".

-Urheilija luottaa oman kehonsa tuntemuksiin eikä siihen mitä "pää sanoo".

-Urheilija on psyykkisistä  haavoistaan ja traumoistaan vapaa. Ne eivät enää ohjaa urheilijan elämää.

-Urheilija pysyy selkeänä ja omana itsenään eikä anna ulkopuolisten häiriötekijöiden vaikuttaa tekemiseensä.

-Urheilija oppii tuntemaan itsensä syvällisemmin, jonka kautta urheilija osaa kehittää itseään kokonaisvaltaisesti sekä ymmärtää miksi joitakin asioita tapahtuu tai ei tapahdu.

-Urheilija uskaltaa kokeilla erilaisia metodeja itseään kuunnellen ja luottaen siihen mikä syvimmästä itsestä tuntuu oikealta. Kaikki vastaukset ovat jo sinun sisälläsi, kun vain kykenet ja osaat saada ne esiin.

mitÄ URHEILIJAT saAVat tästä VALMENNUKSEsta

Tämän valmennuksen myötä urheilija oppii löytämään oman itsensä ja oman voimansa. Opit tunnistamaan ja tuntemaan oman kehosi syvemmän viisauden, josta on hyötyä niin urheilussa kuin arkielämässä. Urheilijan tietoisuus, tasapainoisuus, kyky olla läsnä, selkeys ja tunnetaidot kasvavat, kehittyvät ja syvenevät. Urheilija saattaa löytää itsestään piilossa olleita voimavaroja ja lahjoja, joista ei välttämättä ole ollut kovin tietoinen. Urheilija oppii valmennusohjelman aikana paljon itsestään mm:ssa omakuvatyöskentelyn kautta. Lisäksi urheilija saa käytännössä erilaisia työvälineitä mm:ssa rentoumiseen, keskittymiseen ja jännityksen käsittelyyn. Näistä kaikista edellämainituista taidoista on hyötyä niin urheilu-uran aikana kuin sen jälkeenkin. Halutessaan urheilija saa valmiudet toimia mental sport valmentajana tai työyhteisövalmentajana tai kokonaisvaltaisena valmentajana.

kenelle tie omaan voimaan -valmennus soveltuu

Tie Omaan Voimaan -valmennus on tarkoitettu sinulle, mikäli sinä olet jotakin tai kaikkea seuraavista:

 

1. Sinulla näyttää sekä tuntuu olevan kaikki ihan kunnossa.

2. Sinulla ei ole kaikki aivan täysin tasapainossa ja jotain ongelmia ilmenee tai saattaa ilmetä joissain elämäntilanteissa. Tie Omaan Voimaan testi antaa suuntaa siihen mikä sinun elämäntilanteesi on tällä hetkellä.

3. Sinä olet valmis tarkastelemaan ja käsittelemään omia menneisyytesi asioita, käyttäytymismallejasi ja traumojasi. Meillä kaikilla on traumoja tiedostitpa tätä tai et.

4. Sinä haluat löytää itsestäsi uusia voimavaroja ja lahjoja, joista sinä et välttämättä ole edes ollut tietoinen.

5. Sinä haluat oppia hyödyntämään voimavarojasi ja lahjojasi käytännössä niin henkilökohtaisessa elämässäsi kuin työelämässäsi.

6. Sinä haluat parantaa tunnetaitojasi.

7. Sinä haluat pysyä elinvoimaisessa toiminta- ja työkunnossa.

8. Sinä haluat palautua elinvoimaiseen toiminta- ja työkuntoon esim. burnoutin partaalta.

9. Sinä haluat auttaa muita ja valmistua työyhteisövalmentajaksi, mental sport valmentajaksi tai kokonaisvaltaiseksi valmentajaksi.

 

 

TIE OMAAN VOIMAAN - VALMENNUS EI OLE TARKOITETTU SINULLE, MIKÄLI:

 

1. Sinä et ole lainkaan valmis tarkastelemaan ja käsittelemään omia menneisyytesi asioita, käyttäytymismallejasi saatikka traumojasi. Meillä kaikilla on traumoja tiedostitpa tätä tai et.

bottom of page