Yhteystiedot

Rosamundatie 1

12700 Loppi

Finland

​​

Puhelin:

Mari 0400 580 157

Marko 040 706 0448

Sähköposti:

mari[at)marihakkarainen.fi

marko.tarkkala(at)gmail.com

  • LinkedIn
  • Instagram

© 2019 TIE OMAAN VOIMAAN

MITÄ OMASSA VOIMASSA OLO TARKOITTAA urheilussa

Kun urheilussa ollaan omassa voimassa heijastuu se mm:ssa seuraavin tavoin urheilijan elämään:

-Tunnetaidot ovat aktiivisesti käytössä: urheilija osaa käsitellä pelkojaan, jännityksiään ja paineita sekä ymmärtää mistä ne juontavat juurensa. Selkeys ja tasapaino säilyvät niin harjoituksissa kuin kilpailuissakin.

-Tunnetaitoihin liittyy myös se, että ikäviä tunteita ja tuntemuksia ei dumpata maton alle, vaan sen sijaan näiden tunteiden lävitse kuljetaan. Tämä auttaa urheilijaa löytämään omaa itseään.

-Urheilija tuntee oman jaksamisensa rajat selkeästi ja kuuntelee tätä ennen kuin on ns. "liian myöhäistä".

-Urheilija luottaa oman kehonsa tuntemuksiin eikä siihen mitä "pää sanoo".

-Urheilija on psyykkisistä  haavoistaan ja traumoistaan vapaa. Ne eivät enää ohjaa urheilijan elämää.

-Urheilija pysyy selkeänä ja omana itsenään eikä anna ulkopuolisten häiriötekijöiden vaikuttaa tekemiseensä.

-Urheilija oppii tuntemaan itsensä syvällisemmin, jonka kautta urheilija osaa kehittää itseään kokonaisvaltaisesti sekä ymmärtää miksi joitakin asioita tapahtuu tai ei tapahdu.

-Urheilija uskaltaa kokeilla erilaisia metodeja itseään kuunnellen ja luottaen siihen mikä syvimmästä itsestä tuntuu oikealta. Kaikki vastaukset ovat jo sinun sisälläsi, kun vain kykenet ja osaat saada ne esiin.

mitÄ URHEILIJAT saAVat tästä VALMENNUKSEsta

Tämän valmennuksen myötä urheilija oppii löytämään oman itsensä ja oman voimansa. Opit tunnistamaan ja tuntemaan oman kehosi syvemmän viisauden, josta on hyötyä niin urheilussa kuin arkielämässä. Urheilijan tietoisuus, tasapainoisuus, kyky olla läsnä, selkeys ja tunnetaidot kasvavat, kehittyvät ja syvenevät. Urheilija saattaa löytää itsestään piilossa olleita voimavaroja ja lahjoja, joista ei välttämättä ole ollut kovin tietoinen. Urheilija oppii valmennusohjelman aikana paljon itsestään mm:ssa omakuvatyöskentelyn kautta. Lisäksi urheilija saa käytännössä erilaisia työvälineitä mm:ssa rentoumiseen, keskittymiseen ja jännityksen käsittelyyn. Näistä kaikista edellämainituista taidoista on hyötyä niin urheilu-uran aikana kuin sen jälkeenkin. Halutessaan urheilija saa valmiudet toimia mental sport valmentajana tai työyhteisövalmentajana tai kokonaisvaltaisena valmentajana.