top of page

MITÄ OMASSA VOIMASSA OLO TARKOITTAA TYÖELÄMÄSSÄ

Kun työelämässä ollaan omassa voimassa heijastuu se mm. seuraavin tavoin työelämään:

-Esimiehet ja johtajat ovat tunnetaidoissaan ja tietoisuudessaan tasolla, jossa he ymmärtävät käytännössä oman vastuunsa omista tunteistaan ja tuntemuksistaan eivätkä projisoi näitä tiimiläisiinsä. Samat tunne- ja tietoisuustaidot pätevät myös tiimiläisiin. Esimiehillä ja johtajilla on jokatapauksessa erittäin suuri merkitys missä tahansa organisaatiossa.

-Työyhteisö ja yksilö kykenee sekä osaa kulkea ikävien tunteiden lävitse, sen sijaan, että tunteita ja tuntemuksia dumpattaisiin "maton alle".

-Jokainen saa olla omanlaisensa yksilö. Sinua arvostetaan aidosti omana itsenäsi.

-Tunnet oman jaksamisesi rajat selkeästi ja kuuntelet tätä ennen kuin on ns. "liian myöhäistä".

-Työyhteisön vuorovaikutus perustuu aidolle läsnäololle, vastavuoroisuudelle, selkeydelle, avoimuudelle ja rehellisyydelle. Tasapainoisen työyhteisön tunnistaa, tuntee ja näkee.

-Yksilö on psyykkisistä  haavoistaan ja traumoistaan vapaa. Ne eivät enää ohjaa yksilön elämää. Tämä näkyy muun muassa siinä, että yksilö on riippuvuuksista vapaa.

-Kun ihmiset ovat oivaltaneet omaa ihmisyyttään ja käyttäytymismallejaan ja ovat omassa voimassaan, koetaan erilaiset mielipiteet, vaikeat kysymykset ja erilaiset ratkaisumallit lahjoina eikä uhkina, joita vastaan täytyisi puolustautua.

-Työyhteisön jäsenet ovat löytäneet omat voimavaransa ja ovat tietoisia omista lahjoistaan. Työyhteisön jäsenet osaavat hyödyntää voimavarojaan ja lahjojaan käytännössä.

 

-Työyhteisön jäsenet ovat tietoisia, tasapainoisia ja selkeitä niin yksin ollessaan kuin ryhmässä.

 

-Työyhteisön jäsenet ovat aidosti läsnä omassa elämässään ja työssään. Selkeys, avoimuus, rehellisyys ja tasapaino näkyy ja tuntuu työyhteisön yksilöissä. Yksilöt pystyvät parantamaan työnsä tuloksia.

-Erilaiset näkökulmat ja ratkaisumallit koetaan työyhteisöä rikastuttavina. Työyhteisö ymmärtää käytännössä, että suurimmat innovaatiot syntyvät aina monimuotoisesta ajattelusta  - ei siitä, että kaikki ajattelevat ja toimivat koko ajan samalla tavoin.

-Kaikki edellä mainittu tarkoittaa sitä, että henkilöstö nähdään ja koetaan aidosti voimavarana, jota tulee auttaa, tukea ja kehittää.

mitÄ YRITYKSET ja muut organisaatiot saAVat tästä VALMENNUKSESTA

Konkreettista säästöä, joka on mitattavissa rahassa: yritykset säästävät mm. työkyvyttömyyseläkkeissä, sairauspoissaoloissa ja siinä, että työn tuottavuus paranee. Tästä on konkreettista näyttöä. Ota yhteyttä keskustellaksesi tästä kanssamme lisää!

 

Kovien rahallisten asioiden lisäksi yritykset ja muut organisaatiot saavat tietoisempia, tasapainoisempia, läsnäolevampia ja selkeämpiä tiimin jäseniä. Kuvittele millaista olisi olla töissä yrityksessä tai muussa organisaatiossa, jossa ihmiset ovat tietoisia omista emootioistaan ja triggereistään eivätkä projisoi omia ongelmiaan ympäristöönsä vaan kantavat vastuun omista tunteistaan ja tuntemuksistaan.

 

Kuvittele, että pystyisit lukemaan tiimiläisiäsi ja kollegojasi psykologisesti "kuin avointa kirjaa".

 

Kuvittele millaista olisi olla töissä yrityksessä tai muussa organisatiossa, jossa sinä voit ja saat puhua rehellisesti sen mitä ajattelet ja tunnet - saat olla oma itsesi ja sitä omana itsenäsi oloa arvostetaan.

 

Kuvittele millaista olisi olla töissä yrityksessä tai muussa organisaatiossa, jossa pääsisit hyödyntämään piilossa olleita lahjojasi ja voimavarojasi.

 

Mitä luulet, että tällaiselle yllä mainitun kaltaiselle yritykselle tai muulle organisaatiolle tapahtuisi, jos edes 51% henkilöstöstä olisi tietoisia, tasapainoisia, läsnäolevia ja selkeitä itsensä kanssa, omissa toimissaan ja puheissaan? Mitä luulet, että tapahtuisi yritykselle tai muulle organisaatiolle, jonka koko johto tai edes 51% johdosta olisi tietoinen, tasapainoinen, läsnäoleva ja selkeä itsensä kanssa, omissa toimissaan ja puheissaan?

 

Halutessaan yritys tai muu organisaatio saa tästä koulutuksesta työyhteisövalmentajan omaan yhteisöönsä.

kenelle tie omaan voimaan -valmennus soveltuu

Tie Omaan Voimaan -valmennus on tarkoitettu sinulle, mikäli sinä olet jotakin tai kaikkea seuraavista:

 

1. Sinulla näyttää sekä tuntuu olevan kaikki ihan kunnossa.

2. Sinulla ei ole kaikki aivan täysin tasapainossa ja jotain ongelmia ilmenee tai saattaa ilmetä joissain elämäntilanteissa. Tie Omaan Voimaan testi antaa suuntaa siihen mikä sinun elämäntilanteesi on tällä hetkellä.

3. Sinä olet valmis tarkastelemaan ja käsittelemään omia menneisyytesi asioita, käyttäytymismallejasi ja traumojasi. Meillä kaikilla on traumoja tiedostitpa tätä tai et.

4. Sinä haluat löytää itsestäsi uusia voimavaroja ja lahjoja, joista sinä et välttämättä ole edes ollut tietoinen.

5. Sinä haluat oppia hyödyntämään voimavarojasi ja lahjojasi käytännössä niin henkilökohtaisessa elämässäsi kuin työelämässäsi.

6. Sinä haluat parantaa tunnetaitojasi.

7. Sinä haluat pysyä elinvoimaisessa toiminta- ja työkunnossa.

8. Sinä haluat palautua elinvoimaiseen toiminta- ja työkuntoon esim. burnoutin partaalta.

9. Sinä haluat auttaa muita ja valmistua työyhteisövalmentajaksi, mental sport valmentajaksi tai kokonaisvaltaiseksi valmentajaksi.

 

 

TIE OMAAN VOIMAAN - VALMENNUS EI OLE TARKOITETTU SINULLE, MIKÄLI:

 

1. Sinä et ole lainkaan valmis tarkastelemaan ja käsittelemään omia menneisyytesi asioita, käyttäytymismallejasi saatikka traumojasi. Meillä kaikilla on traumoja tiedostitpa tätä tai et.

mIKÄLI TIE OMAAN VOIMAAN VALMENNUS EI OLE AJANKOHTAINEN TÄLLÄ HETKELLÄ, TARVITSEEKO YRITYKSESI RÄÄTÄLÖITYÄ TYÖYHTEISÖ- ja johtamisVALMENNUSTA? LUE LISÄÄ TÄSTÄ.

bottom of page