Yhteystiedot

Rosamundatie 1

12700 Loppi

Finland

​​

Puhelin:

Mari 0400 580 157

Marko 040 706 0448

Sähköposti:

mari[at)marihakkarainen.fi

marko.tarkkala(at)gmail.com

  • LinkedIn
  • Instagram

© 2019 TIE OMAAN VOIMAAN

MITÄ OMASSA VOIMASSA OLO TARKOITTAA TYÖELÄMÄSSÄ

Kun työelämässä ollaan omassa voimassa heijastuu se mm:ssa seuraavin tavoin työelämään:

-Esimiehet ja johtajat ovat tunnetaidoissaan ja tietoisuudessaan tasolla, jossa he ymmärtävät käytännössä oman vastuunsa omista tunteistaan ja tuntemuksistaan eivätkä projisoi näitä tiimiläisiinsä. Samat tunne- ja tietoisuustaidot pätevät myös tiimiläisiin. Esimiehillä ja johtajilla on jokatapauksessa erittäin suuri merkitys missä tahansa organisaatiossa.

-Työyhteisö ja yksilö kykenee sekä osaa kulkea ikävien tunteiden lävitse, sen sijaan, että tunteita ja tuntemuksia dumpattaisiin "maton alle".

-Jokainen saa olla omanlaisensa yksilö. Sinua arvostetaan aidosti omana itsenäsi.

-Tunnet oman jaksamisesi rajat selkeästi ja kuuntelet tätä ennen kuin on ns. "liian myöhäistä".

-Työyhteisön vuorovaikutus perustuu aidolle läsnäololle, vastavuoroisuudelle, selkeydelle, avoimuudelle ja rehellisyydelle. Tasapainoisen työyhteisön tunnistaa, tuntee ja näkee.

-Yksilö on psyykkisistä  haavoistaan ja traumoistaan vapaa. Ne eivät enää ohjaa yksilön elämää.

-Kun ihmiset ovat omassa voimassaan, koetaan erilaiset mielipiteet, vaikeat kysymykset ja erilaiset ratkaisumallit lahjoina eikä uhkina, joita vastaan täytyy puolustautua.

-Erilaiset näkökulmat ja ratkaisumallit koetaan työyhteisöä rikastuttavina. Työyhteisö ymmärtää käytännössä, että suurimmat innovaatiot syntyvät aina monimuotoisesta ajattelusta  - ei siitä, että kaikki ajattelevat ja toimivat koko ajan samalla tavoin.

-Kaikki edellä mainittu tarkoittaa sitä, että henkilöstö nähdään ja koetaan aidosti voimavarana, jota tulee auttaa, tukea ja kehittää.

mitÄ YRITYKSET ja muut organisaatiot saAVat tästä VALMENNUKSESTA

Yritykset ja muut organisaatiot saavat tietoisempia, tasapainoisempia, läsnäolevampia ja selkeämpiä tiimin jäseniä. Kuvittele millaista olisi olla töissä yrityksessä tai muussa organisaatiossa, jossa ihmiset ovat tietoisia omista emootioistaan ja triggereistään eivätkä projisoi omia ongelmiaan ympäristöönsä vaan kantavat vastuun omista tunteistaan ja tuntemuksistaan. Kuvittele millaista olisi olla töissä yrityksessä tai muussa organisatiossa, jossa sinä voit ja saat puhua rehellisesti sen mitä ajattelet ja tunnet - saat olla oma itsesi ja sitä omana itsenäsi oloa arvostetaan. Kuvittele millaista olisi olla töissä yrityksessä tai muussa organisaatiossa, jossa pääsisit hyödyntämään piilossa olleita lahjojasi ja voimavarojasi. Mitä luulet, että tällaiselle yritykselle tai muulle organisaatiolle tapahtuisi, jos edes 51% henkilöstöstä olisi tietoisia, tasapainoisia, läsnäolevia ja selkeitä itsensä kanssa, omissa toimissaan ja puheissaan? Mitä luulet, että tapahtuisi yritykselle tai muulle organisaatiolle jonka koko johto tai edes 51% johdosta olisi tietoinen, tasapainoinen, läsnäoleva ja selkeä itsensä kanssa, omissa toimissaan ja puheissaan? Halutessaan yritys tai muu organisaatio saa tästä koulutuksesta työyhteisövalmentajan omaan yhteisöönsä.